Big Data als brandstof voor technologische vooruitgang

Big Data. De brandstof voor de technologische ontwikkeling. Een breed begrip, een vervuild begrip en misschien ook wel een misbruikt begrip, maar de toepassingen zijn eindeloos. NASA gebruikt het om planeten rondom “nabijgelegen” sterren te ontdekken. John Deere gebruikt het om de landbouw verder te brengen. Het wordt gebruikt om ziektes sneller op te sporen en uiteindelijk te kunnen genezen.

Het gebruik van data is niet nieuw. De efficiency verhogen van bijvoorbeeld supply chains of operationele processen gebeurt al sinds jaar en dag door middel van processtatistieken en data vanuit processen uit het verleden. Het verleden wordt gebruikt om te plannen voor de toekomst. Wat is er dan nieuw? De enorme hoeveelheid data die nu vergaard kan worden met sensoren, door middel van het scrapen van het internet maar ook van foto’s en videobeelden, de data die real-time en non-stop wordt opgebouwd. Deze data is veelal ongestructureerd en door het volume veelal onoverzichtelijk, maar in het gebruik hiervan zitten ongekende mogelijkheden. De uitdaging is om die mogelijkheden te ontgrendelen.

“But additional data elements which have never been used before are now fundamentally driving forecasting in the supply chain industry. Social Media is one – what people are saying about a service or a product can indicate demand. Weather is another one – not just the big dramatic events like we’ve had recently, but subtle things such as an unusually warm fall or early winter can have an impact on sales which can’t be gauged just by looking at historical data. (…) I’ve seen a lot of people focussing on collecting and storing data without really having the ability to do anything with it, and that’s going to be the challenge.””
Suresh Acharya op Forbes over Big Data in de Supply Chain

Data is er in vele soorten en maten. Het verschil tussen processtatistieken en het real-time vergaren van ongestructureerde data door middel van sensoren is levensgroot. Die verschillen vergen ook andere kwaliteiten van de data-analisten in het bedrijfsleven. Het opstellen van rapportages en bestuderen van processtatistieken is niet meer genoeg. De next step om de mogelijkheden van Big Data daadwerkelijk te kunnen ontgrendelen, is door het ontluiken van voorspellende algoritmes, door het ontsluiten van ongestructureerde data, door het koppelen van verschillende typen data om creatieve oplossingen te ontwikkelen.

Natuurlijk heeft het verzamelen van grote hoeveelheden data potentieel gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Bescherming van privacy wordt steeds belangrijker gevonden en de Europese Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt, zal hierin ook een belangrijke rol gaan spelen. Big Data werd in het verleden vaak het “nieuwe goud” genoemd door de onvoorstelbare mogelijkheden die het gebruik ervan kan bieden. Het is een uitdaging voor de integriteit van eenieder die in de data werkt om Big Data ook daadwerkelijk het nieuwe goud te laten zijn, en niet het “nieuwe olie”. Big Data brengt onze samenleving verder, maar laat het wel op de goede manier gebeuren.

Het “andere soort” populisme en het vertrouwen in onze politiek

“Nederland zegt ‘ho’ tegen verkeerd soort populisme,” aldus premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte afgelopen woensdag na de bekendmaking van de eerste uitslagen van onze verkiezingen, waarin de VVD de grootste partij van Nederland bleef. Het is echter het “andere soort” populisme, namelijk dat van Sybrand Buma (CDA) en Rutte zelf, dat zegevierde. En dat zal het vertrouwen van het Nederlandse volk in onze politici niet doen toenemen.

En het vertrouwen in onze politiek houdt niet over. Het is dat vertrouwen dat de voedingsbodem is voor het populisme dat Geert Wilders van de PVV hanteert, maar ook dat de voedingsbodem is voor partijen als DENK, De Partij voor de Dieren en 50Plus. Deze partijen drijven immers op een wantrouwen jegens de traditionele partijen om de issues die door hen belangrijk worden gevonden, op te pakken.

Klaver versus Buma

Het slotdebat van de NOS van vorige week dinsdag legde op sommige momenten pijnlijk het populisme van Rutte en Buma bloot. Dat begon al in het eerste debat van de avond, waarin Jesse Klaver van GroenLinks het opnam tegen Buma. Klaver vroeg Buma waarom er in de plannen van het CDA een vooruitgang in koopkracht valt te noteren bij bankiers en advocaten, die tien keer zo hoog is als de vooruitgang van koopkracht voor postbezorgers en conciërges (overigens door het NRC ge-fact-checkt als WAAR). Buma kon enkel wijzen op de hogere belastingen die GroenLinks voorheeft, zonder de vraag van zijn opponent te beantwoorden. Bovendien ging hij voorbij aan het feit dat in de volledige plannen van GroenLinks de koopkracht voor middeninkomens harder stijgt dan bij het CDA.

Door oneliners als “De belastingen in dit land zijn niet te laag, maar te hoog” probeerde hij zich eruit te redden, zonder inhoudelijke weerlegging van de argumenten van Klaver. Het is dit soort populisme dat uiteindelijk het vertrouwen in de politiek schaadt, omdat belastingen uiteindelijk voor de burger niets uitmaakt, maar het geld dat hij aan het einde van de maand over zal houden.

Segers versus Rutte

In het debat tussen Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Rutte stelde Segers de vraag wat de belofte van Rutte waard is. Immers, hij zette zijn handtekening onder het Klimaatakkoord van Parijs, maar het programma van de VVD komt deze afspraken niet na. Bovendien loopt Nederland al achter op de afspraken en op de rest van Europa. (Factcheck NRC: “Vorig jaar april meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek, op basis van cijfers van Eurostat, dat Nederland in 2014 nog maar 5,5 procent van de energie uit duurzame bronnen, 8,5 procent verwijderd van de Europese doelstelling. Vergeleken met die Nederlandse 5,5 procent scoren landen Zweden en Finland 53, respectievelijk 39 procent. Denemarken scoorde 29,2 procent.”). Rutte wijst enkel op innovatiekracht van Nederland en het willen voorkomen van de verhoogde belastinggelden en hogere energierekeningen, zonder uit te leggen hoe hij de innovatiekracht van Nederland wil aanspreken. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving zal de CO2-uitstoot in Nederland bij uitvoer van het VVD-plan zelfs toenemen. Met teksten als “Je kan geen hek in de lucht plaatsen” en “we moeten dit Europees oppakken”, komt Rutte niet met argumenten waarom hij af wil wijken van de klimaatafspraken van Parijs. De struisvogelpolitiek van Rutte over de cijfers die hij zelf heeft laten doorrekenen is stuitend, en hij komt hier enkel onderuit door te wijzen op belastingen en het gebruik van oneliners.

Klaver versus Rutte

Bijna nog stuitender is het debat tussen Rutte en Klaver, waarvan het onderwerp door de VVD zelf is ingebracht. De Turkije-deal zorgt weliswaar voor het stoppen van de vluchtelingenstroom richting Europa, maar zorgt er ook voor dat mensen de oorlog in Syrië niet meer kunnen ontvluchten omdat alle grenzen in het Midden-Oosten zijn gesloten. Dat is niet enkel de argumentatie van Jesse Klaver, maar ook van Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dit weekend op NU.nl: Welk probleem lossen vluchtelingendeals als die met Turkije eigenlijk op?

De deal wordt door politici als een succes gezien, maar die bewering is maar schijn. Het aantal vluchtelingen dat over zee naar Griekenland kwam, nam voordat de deal werd getekend al af, het is niet zo dat het akkoord dit proces heeft gestart. Bovendien brengt de deal andere problemen met zich mee. Ze zijn overal niet meer welkom, maar ondertussen zijn zo wel een paar honderdduizend man zoek. Ik zou me als Europa daar extreem zorgen over maken want je weet niet waar ze tevoorschijn komen en je weet niet wat voor mensen daar tussen zitten.

Bovendien komt Rutte niet alleen de afspraken uit de Klimaatdeal van Parijs niet na, maar ook de afspraken uit de Turkije-deal. Immers, Nederland heeft pas een kwart van de afgesproken vluchtelingen opgenomen sinds de Turkije-deal met nog enkele maanden te gaan. Rutte redt zich hieruit door te wijzen op ontwikkeling van de middenklasse in landen in het Midden-Oosten, als antwoord op de vraag waarom de VVD bezuinigt op Ontwikkelingssamenwerking. Mooie woorden, maar hiervoor ontbreken zowel plannen als geld.

De winst van Rutte en Buma

Rutte en Buma kenden een succesvolle verkiezingsavond en het debat leek hen beide geen windeieren te hebben gelegd. Zij maakten een kordate indruk en door harde woorden te spreken probeerden zij op het onderbuikgevoel van de kiezer in te spelen. Dat is populisme. Zoals NRC-columniste Lamyae Aharouay de dag na de verkiezingen ook al concludeerde:

De boodschap van Wilders is door midden-rechtse partijen overgenomen, geconverteerd tot woorden die milder racistisch lijken en verteld door mannen die beleefder en redelijker ogen.

Die boodschap spitst zich niet alleen toe op de houding jegens islamitische immigranten, maar ook op het klimaatdebat, het debat over de welvaartsdeling, het zorgdebat en het debat over buitenlandse politiek. Het meest zorgelijk is dat de uitspraken van Buma en Rutte soms aantoonbaar getuigen van struisvogelgedrag, of zelfs onjuistheid. Een béétje populisme is niet altijd erg, maar probeer het inhoudelijke debat dan wel te goeder trouw te voeren. Het is te hopen dat het CDA en de VVD het vertrouwen van de kiezer in de Nederlandse politiek hiermee op de lange termijn niet schaden. Echter, de uitspraken van Buma en Rutte hebben mijn vertrouwen in het CDA en de VVD in ieder geval geen goed gedaan.

Deze tekst verscheen op Vrij-zinnig.nl

Interview Mark Versteegen op DeSportbestuurder.nl

Voor DeSportbestuurder.nl interviewde ik vorig jaar Mark Versteegen, die als Directeur Sponsoring van KPN één van de initiatiefnemers is van het TeamKPN Sportfonds.

Als windsurfer haalde Mark Versteegen (47) de Olympische surfploeg. Naast zijn sportcarrière was hij toen al verantwoordelijk voor zijn eigen sponsorwerving. Dat deed hij zelfs voor meerdere leden van zijn ploeg. Via de Amsterdam Admirals en een periode als marketeer kwam Versteegen bij KPN terecht, waar hij nu Hoofd Sponsoring is. Hier is hij verantwoordelijk voor het sponsorcontract van KPN met de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB), het Rijksmuseum, en het ‘KPN Mooiste Contact Fonds’. Ook heeft hij het TeamKPN Sportfonds onder zijn hoede. Deze verantwoordelijkheden vormen de leidraad voor het gesprek, waarin het ook uitgebreid over de visie van Versteegen op sponsoring in de topsport gaat.

Klik hier voor het volledige interview met Mark Versteegen.

Interview Bert Kragtwijk op DeSportbestuurder.nl

Voor DeSportbestuurder.nl interviewde ik vorig jaar Bert Kragtwijk, die als voorzitter van de Stichting Nederlands Mannenteam het Nederlandse basketbalteam voor mannen uit het slop haalde.

Bert Kragtwijk is naast zijn baan als directeur Nederland van ING Real Estate ook oud-basketbalinternational en sinds vorig jaar voorzitter van de Stichting Nederlands Mannen Team (NMT). De Nederlandse Basketball Bond (NBB) stopte in 2012 met de financiële ondersteuning van het team nadat het NOC*NSF de subsidiekraan had stopgezet voor de Nederlandse basketballers. Door de financiële problemen dreigde een situatie waarin het mannenteam uit internationale competities gehaald moest worden. Dankzij de Federatie Eredivisie Basketball (FEB) pakte een groep oud-internationals met Kragtwijk als voorzitter de handschoen op, waardoor Oranje werd gered en het team zich uiteindelijk zelfs wist te plaatsen voor het EK basketbal.

Klik hier voor het gehele interview.

Eerste maanden projectmanagement

construction-hard-hat-plan-1512931-639x852Sinds augustus bekleed ik een nieuwe functie bij PostNL. Waar ik voorheen als Traffic Manager en Scanstraat Manager de operationele afdeling bezette, ben ik gestart als projectmanager – nog steeds bij Data Services. Hier mag ik werken aan een bijzonder interessant project, waarmee we kunnen realiseren dat PostNL Pakketten in de sortering van pakketjes met een buitenlandse bestemming grote efficiencywinst zal boeken. Een uitdagend traject, dat bol staat van de afhankelijkheden, tijdsdruk en belangen. En bovendien qua IT-structuur relatief ondoorzichtig voor mij. Heel leerzaam voor een beginnend projectmanager als ik.

Vooralsnog vind ik deze nieuwe carrièrestap erg interessant. Het geeft me de kans om verschillende belangen beter te zien en in te schatten, planmatig te werk te gaan, afspraken duidelijk te maken en mensen hieraan te houden en een mooi traject uiteindelijk te realiseren. Hoewel ik duidelijk nog in de leerfase zit, zie ik dat de vaardigheden die ik deze maanden op zal doen, bijzonder leerzaam zijn en bovendien kopieerbaar naar andere organisaties of organisatie-onderdelen.

Er is veel om te leren en het gaan spannende maanden worden, maar ik hoop in deze maanden belangrijke lessen over projectmanagement op te kunnen doen waar ik tijdens de rest van mijn loopbaan profijt van zal hebben.