Geïnterviewd door de Gelderlander

Woensdag 13 februari verscheen in de Gelderlander een artikel (waarvoor ikzelf ben geïnterviewd) onder de naam: ‘Radboud af van censuur-uni’. Dit artikel verscheen naar aanleiding van het opiniestuk van ondergetekende, twee weken geleden op de websites van asap en ANS.

Het artikel in de Gelderlander is erg positief, maar de nuance ontbreekt: er is nog veel winst te behalen. De goede weg is ingeslagen, maar komende tijd is het aan het College van Bestuur om deze weg door te zetten. Zoals in het artikel al staat: ‘Er zijn nog wel wat vragen over de toekomst, en er kunnen vraagtekens worden gezet bij het verleden. Laten we hopen dat de huidige maatregelen voortekenen zijn voor een langdurig beleid. Niet alleen op de Radboud Universiteit, maar alle universiteiten in Nederland.’

De nieuwe koers van de Radboud Universiteit verdient een pluim

Universiteitsbeleid moet kritisch worden gevolgd door de mensen die die universiteit bevolken. Docenten en studenten maken immers het onderwijs, dat hoort te drijven op een kritische en onafhankelijke geest. Kritisch volgen moet echter niet uitsluiten dat een universiteit ook wel eens een compliment mag krijgen voor gevoerd beleid.

Jarenlang heeft de Radboud Universiteit in de schijnwerpers gestaan als ‘censuuruniversiteit’, bijvoorbeeld op GeenStijl. Door onder meer het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS) werd de omgang van de Radboud Universiteit met universiteitsblad Vox gelaakt, evenals de omgang met positieve resultaten in de universiteitsranglijsten. Ook de Universitaire Studentenraad roerde zich geregeld bij ingrijpen door het College van Bestuur in het ‘onafhankelijke’ Vox. En niet onterecht. Een onafhankelijk blad, inclusief onafhankelijke, openbare site zou voor een universiteit nooit een probleem moeten zijn. Soms levert dat publicitaire schade op, fouten worden immers overal gemaakt, maar ingrijpen in universiteitsmedia is nóg schadelijker. Deze media worden immers gemaakt door de kritische en onafhankelijke geesten die een universiteit moet bezitten. Ook kritische columns moeten gewoon gepubliceerd kunnen worden. Dat was lang niet altijd het geval.

In 2012 lijkt het tij op de Radboud Universiteit gekeerd. De negatieve maatregelen jegens Vox zijn teruggedraaid. De site is weer onafhankelijk, losgekoppeld van het PR-apparaat en bovendien openbaar. Die openbaarheid werd op aandringen van de medezeggenschap in de statuten vastgelegd. Goed nieuws! Het blad blijft daarnaast gewoon bestaan. Dat kan op veel andere universiteiten in Nederland niet worden gezegd, waar soortgelijke magazines wegbezuinigd werden (zie de Universiteit Utrecht). Als klap op de vuurpijl bleek gisteren dat in de nieuwe regeling wetenschappelijke integriteit ook een plaats is voor openbaarheid. De Radboud Universiteit lijkt tot inkeer gekomen.

Het maakt de Nijmeegse universiteit opeens tot een koploper op het gebied van openbaarheid en kritisch denken. Tot een moderne universiteit, die niet langer bang is voor media maar er in de informatiemaatschappij van tegenwoordig de waarde van inziet, ook voor universiteiten. Niet alleen Vox krijgt de vrijheid om universiteitsbeleid kritisch te volgen, ook ANS wordt op de been gehouden door forse subsidie van de universiteit via het Nijmeegs Universiteitsfonds. Ondanks een markt waarin advertentieinkomsten vrijwel noodzakelijkerwijs dalen en drukkosten stijgen, blijven ANS en Vox op papier verschijnen naast het feit dat ze een kritische, openbare website onderhouden. ANS is overigens vele malen goedkoper dan Vox omdat het volledig wordt gemaakt door studenten. Deze bladen zijn de kritische stem van de universiteitsgemeenschap in Nijmegen. Een kritische stem die niet misstaat. Met andere woorden: ANS en Vox verdienen hun financiële ondersteuning.

Bovenstaand beleid van de Radboud Universiteit is uniek in Nederland. De Nijmeegse alma mater laat zien waarde te hechten aan de vorming van kritische en onafhankelijke geesten en toont bovendien dat zij ook niet bang is om zelf door die geesten onder vuur te worden genomen. Zoals het hoort op een universiteit. De Radboud Universiteit moet trots zijn op het feit dat ANS en Vox op deze manier bestaan en moet dit ook blijven uitdragen. Laten we hopen dat andere Nederlandse universiteiten meekijken. Goed voorbeeld doet goed volgen, zo luidt immers een bekend Nederlands gezegde.

Dit artikel verscheen op asapnijmegen.nl en op ANS-Online.nl