Big Data als brandstof voor technologische vooruitgang

Big Data. De brandstof voor de technologische ontwikkeling. Een breed begrip, een vervuild begrip en misschien ook wel een misbruikt begrip, maar de toepassingen zijn eindeloos. NASA gebruikt het om planeten rondom “nabijgelegen” sterren te ontdekken. John Deere gebruikt het om de landbouw verder te brengen. Het wordt gebruikt om ziektes sneller op te sporen en uiteindelijk te kunnen genezen.

Het gebruik van data is niet nieuw. De efficiency verhogen van bijvoorbeeld supply chains of operationele processen gebeurt al sinds jaar en dag door middel van processtatistieken en data vanuit processen uit het verleden. Het verleden wordt gebruikt om te plannen voor de toekomst. Wat is er dan nieuw? De enorme hoeveelheid data die nu vergaard kan worden met sensoren, door middel van het scrapen van het internet maar ook van foto’s en videobeelden, de data die real-time en non-stop wordt opgebouwd. Deze data is veelal ongestructureerd en door het volume veelal onoverzichtelijk, maar in het gebruik hiervan zitten ongekende mogelijkheden. De uitdaging is om die mogelijkheden te ontgrendelen.

“But additional data elements which have never been used before are now fundamentally driving forecasting in the supply chain industry. Social Media is one – what people are saying about a service or a product can indicate demand. Weather is another one – not just the big dramatic events like we’ve had recently, but subtle things such as an unusually warm fall or early winter can have an impact on sales which can’t be gauged just by looking at historical data. (…) I’ve seen a lot of people focussing on collecting and storing data without really having the ability to do anything with it, and that’s going to be the challenge.””
Suresh Acharya op Forbes over Big Data in de Supply Chain

Data is er in vele soorten en maten. Het verschil tussen processtatistieken en het real-time vergaren van ongestructureerde data door middel van sensoren is levensgroot. Die verschillen vergen ook andere kwaliteiten van de data-analisten in het bedrijfsleven. Het opstellen van rapportages en bestuderen van processtatistieken is niet meer genoeg. De next step om de mogelijkheden van Big Data daadwerkelijk te kunnen ontgrendelen, is door het ontluiken van voorspellende algoritmes, door het ontsluiten van ongestructureerde data, door het koppelen van verschillende typen data om creatieve oplossingen te ontwikkelen.

Natuurlijk heeft het verzamelen van grote hoeveelheden data potentieel gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Bescherming van privacy wordt steeds belangrijker gevonden en de Europese Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt, zal hierin ook een belangrijke rol gaan spelen. Big Data werd in het verleden vaak het “nieuwe goud” genoemd door de onvoorstelbare mogelijkheden die het gebruik ervan kan bieden. Het is een uitdaging voor de integriteit van eenieder die in de data werkt om Big Data ook daadwerkelijk het nieuwe goud te laten zijn, en niet het “nieuwe olie”. Big Data brengt onze samenleving verder, maar laat het wel op de goede manier gebeuren.